Vlad.jpg

VLADIMÍR SCHULZ

Zakladatel firmy Buenavida

Proto abych začal na sobě pracovat, jsem musel nejdříve projít těžkou osobní krizí, která vyvrcholila operací páteře. Celkové tělesné oslabení spojené s nízkou sebedůvěrou, vedlo k rozhodnutí  změnit způsob života. Uvědomil jsem si, že základním předpokladem spokojeného života je zdraví. 

Po počáteční rehabilitaci jsem začal s cvičením jógy. Chápal jsem jógu jako dobré rehabilitační cvičení, ale moje výchozí pozice nebyla dobrá. Bylo mi šedesát roků, byl jsem zesláblý a bez svalové hmoty. Začal jsem s jednoduchým cvičením pro zdravá záda, ale v mém pokročilém věku jsem trpěl svalovou únavou a křečemi. Pomohly mi stravovací doplňky (aminokyseliny BCAA a dostatek proteinů). Postupně jsem své tělo zohebňoval a posiloval. Také jsem si uvědomil, že jóga není jen dobrá pro zdraví, ale že také začínám poznávat a rozšiřovat možnosti a limity svého těla.


Abych jsem celému procesu lépe porozuměl, začal jsem jógu studovat a konečně i vyučovat. Během studia lidského těla jsem pochopil, že naše tělo je neuvěřitelně dokonalý stroj v neustálém vývoji. Tento vývoj probíhal během biologického vývoje lidského druhu po dlouhá tisíciletí a neustále probíhá i nyní každým dnem. Vždy byl ovlivněn stravou, tlakem přírody a snahou o přežití. Naše civilizace dokázala tento přírodní tlak minimalizovat, následkem čehož se člověk již nemusí kvůli stravě vůbec pohybovat.


O kvalitě stravy se zde nechci zmiňovat, jen o množství. Jsme naprogramováni jíst nadbytečně, protože ještě donedávna vždy byla období nedostatku a hladu, což naše generace ještě nezažila. Následkem je obezita většiny populace. Nedostatek pohybu má za následek ztrátu svalové hmoty, síly a pohybových schopností. Dalším zhoubným následkem nepřirozeného způsobu života je velice špatný zdravotní stav populace. Problémy pohybového aparátu, cukrovka, atd.


I když jsem se během svého života věnoval sportovním aktivitám, pracovní vytížení a rodinné starosti bránily pravidelnému pohybu. Dalším problémem byla moje neznalost funkcí a potřeb těla a následkem byla operace páteře. Okolo mne vidím mnoho lidí se zdravotními problémy, které tlumí bolest medikamenty, což neřeší příčiny jen následky. 

Po šesti letech práce jsem dosáhl stavu, kdy se cítím tělesně zdráv a opět plný síly a vitality. Je nemožné sdělit nevidomému, jak krásný je východ slunce s třpytící rosou na květech a obzvláště těžké je sdělit lidem, kteří dosud bolest nepocítili, jak slastný pocit dokáže dát zdravé tělo a jak velký rozdíl v kvalitě života může člověk získat pravidelným cvičením a kvalitní stravou.